Poslání společnosti

Posláním společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb v rámci druhů obecně prospěšných služeb, které má společnost zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností:

Cíle společnosti

Cílem společnosti je zkvalitňování a rozšiřování obecně prospěšných služeb na principu samofinancovatelnosti. K dosažení tohoto cíle společnost využívá doplňkových činností, které má zapsané v rejstříku obecně prospěšných společností: