Závěr

Shrnutí

Ekonomické přínosy projektu VPZ spočívají zejména v(e):

Sociální přínosy projektu VPZ spočívají zejména v(e):

Environmentální přínosy projektu VPZ spočívají zejména v(e):

Přenositelnost zkušenosti

Přenositelnost „best-practicies"do jiného prostředí je předmětem diskuse a dalších řešených projektů. Ukazuje se, že úspěšná realizace podobného projektu je podmíněna zvláštní konfigurací institucionálního prostředí, aktivním přístupem lokálních a regionálních aktérů, odpovědností a ochotou akceptovat určitou míru rizika. Tato zvláštní specifičnost integrovaných procesů přenositelnost projektu jako celku vylučuje, ve smyslu preference individuálního přístupu k dílčím problémům formou jednotlivých projektů.

Jedinečný způsob realizace celého projektu a celkově pozitivní vliv na lokalitu bezesporu zasluhuje velkou pozornost. Ukazuje se, že spojené úsilí lidí, kterým není lhostejný osud území, ve kterém žijí, může být efektivnějším nástrojem rozvoje životních podmínek na venkově, než jakákoli shora nařízená politika. Projekt VPZ je toho dokladem.

| Zpět |