Prostorové vymezení

Administrativní vymezení

Projekt „Venkovská průmyslová zóna Třanovice" (dále jen VPZ) je lokalizován v obci Třanovice (Mikroregion obcí povodí Stonávky, NUTS IV okres Frýdek-Místek, NUTS III Moravskoslezský kraj, NUTS II Moravskoslezsko).

Funkční vymezení

Prostředí, ve kterém je projekt situován, je charakteristické průnikem a specifickým působením dvou odlišných prostorových struktur:

Strukturálně postižený region

Tyto struktury doznaly v 90. letech 20. století během složitého procesu ekonomické transformace značných kvalitativních a kvantitativních změn, které s sebou přinesly řadu závažných problémů v oblasti ekonomické a sociální. Ve smyslu zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje je celý prostor zařazen mezi strukturálně postižené regiony (se všemi charakteristikami, které jsou s tímto statutem spojeny - nezaměstnanost, hospodářská struktura, stagnace ekonomické výkonnosti atd.).

Prostorové vymezení dokládají přiložená znázornění.

Větší obrázek (227 kB)
Mikroregion obcí povodí Stonávky [C]

Větší obrázek (130 kB)
Obec Třanovice [D]

Pozn.:

| Zpět |