Cíle projektu VPZ Třanovice

Celkovým záměrem projektu je v rámci projekční přípravy stanovit cíle, celkový postup a technické řešení revitalizace objektů zemědělské společnosti Tranagro, a.s. v likvidaci. Projekt má celoregionální význam mj. zejména tím, že jeho realizací vzniklo potřebné zázemí pro malé a střední podnikání v mikroregionu a pomohl tak snížit nezaměstnanost.

Cílem projektu je vytvořit vesnickou průmyslovou zónu v areálu bývalých zemědělských objektů, podpořit malé a střední podnikání a přispět tak k diverzifikaci ekonomiky mikroregionu, stabilizaci a snížení nezaměstnanosti obyvatelstva.

V zájmu komplexního zhodnocení potřeb, jak pro stavební úpravy původních objektů a pro další výstavbu v podnikatelské zóně, technickou vybavenost apod., projekt představuje celkový investiční záměr a koncepci zástavby. Obsahuje vyhodnocení potřeb změn v areálu a návrhy příslušných technických řešení, včetně odhadu předpokládaných investičních nákladů. Cílem projektu bylo dále zpracovat danou problematiku tak, aby na tomto základě mohly být následně připraveny podklady k územnímu řízení.