Obecně prospěšná společnost Třanovice služby, zpracovala a vydala informační a propagační materiály území Pobeskydí:
- dokument Strategie rozvoje Pobeskydí,
- karty obcí a aktivit na území,

které jsou v tištěné podobě přístupné široké veřejnosti.
 

Třanovice služby, o.p.s.
STRATEGIE ROZVOJE POBESKYDÍ
Realizace projektu 03/07 – 10/07
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM
A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF)