PROJEKT "Zprovoznění společenské místnosti pro rozvoj partnerství na bázi obecně prospěšných služeb" byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem (EAGGF)

                                 

 

 

 

 

 

 

Záměrem projektu bylo vytvoření podmínek pro setkávání občanů, spolků a pro pořádání menších akcí zaměřených na rozvoj partnerství. Slavnostní otevření místnosti se uskutečnilo dne 19.12.2005 za účasti členů zastupitelstva obce Třanovice a mnoha pozvaných hostů. V rámci slavnostního otevření se konal seminář na téma "Aspekty rozvoje venkovské průmyslové zóny v Třanovicích", který přednesl pan Karel Baron.

V rámci projektu byla společenská místnost vybavena nábytkem (skříně, stoly, židle) a audiotechnikou.

Součástíprojektu byly i drobné stavební úpravy (instalace tanečního parketu z plovoucí podlahy, úpravy stěn a jejich vymalování).

Společenská místnost

   

   

V současné době je již společenská místnost vybavena audio technikou. Ozvučení místnosti je provedeno reproduktory umístěnými ve stropě.
Místnost je přizpůsobena pro veškeré akce typu oslavy narozenin, svatby, jubilea, pohřební hostiny apod. Základní kapacita místnosti je 42 míst. Lze ji rozšířit až na 50 míst.
Prostory školící a společenské místnosti si lze pronajmout na níže uvedeném telefonním čísle Třanovice služby, o.p.s.:
 

+420 558 694 262  
e-mail: ops@tranovice.org

Ceník:

A. školící místnost

500Kč/den

B. společenská místnost

500Kč/den