Školící místnost

V 1. patře objektu stravovacího zařízení se nachází školící a společenská místnost včetně kuchyňky.

budova          jidelna

Školící místnost je vybavena audiovizuální technikou (vizualizér, dataprojektor, DVD přehrávač, ozvučení místnosti)
Je možnost pronajmout prostory školící a společenské místnosti na telefonním čísle Třanovice služby, o.p.s.:

+420 558 694 262  
e-mail: ops@tranovice.org