Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb a doplňkové činnosti

V souladu s výpisem z rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ostravě (oddíl O, vložka 88) poskytuje společnost Třanovice služby, o.p.s. následující druhy obecně prospěšných služeb:

V rámci doplňkových činností může společnost vyvíjet aktivity v následujících oblastech: