Stravovací zařízení Třanovice

informace na www.proglobal.cz

Od 10. měsíce 2004 je v provozu objekt stravovacího zařízení který byl postaven v rámci dotačního projektu SAPARD Evropské Unie.
V rámci tohoto projektu je v přízemí provozována jídelna:

budova          jidelna