Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva jsou ke ztažení či prohlédnutí ve formátu Adobe® Portable Document Format (*.PDF).

Výroční zpráva za rok 2002
Výroční zpráva za rok 2003
Výroční zpráva za rok 2004
Výroční zpráva za rok 2005
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2010
Výroční zpráva za rok 2011
Výroční zpráva za rok 2012
Výroční zpráva za rok 2013
Výkaz zisků a ztrát za rok 2013
Rozvaha za rok 2013
Příloha k účetní závěrce za rok 2013

 Výroční zpráva za rok 2014

Výkaz zisků a ztrát za rok 2014
Rozvaha za rok 2014
Příloha k účetní závěrce za rok 2014

 Výroční zpráva za rok 2015

Výkaz zisků a ztrát za rok 2015
Rozvaha za rok 2015
Příloha k účetní závěrce za rok 2015

 Výroční zpráva za rok 2016

Výkaz zisků a ztrát za rok 2016
Rozvaha za rok 2016
Příloha k účetní závěrce za rok 2016

 Výroční zpráva za rok 2017

Výkaz zisků a ztrát za rok 2017
Rozvaha za rok 2017
Příloha k účetní závěrce za rok 2017

Pozn.: Přílohy výroční zprávy jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle organizace Třanovice služby, o.p.s.

Pro prohlížení Adobe® Portable Document Format (*.PDF) dokumentů si na okazu uvedeném níže můžete zdarma stáhnout Adobe® Reader®.