Pěstování biomasy

Literatura i odborná veřejnost doporučuje celou řadu těchto rostlin. Jsou však jednak cizokrajné svým původem jako topinambur hlíznatý nebo ozdobnice čínská, jednak vyžadují zvláštní půdní podmínky jako rákos obecný nebo chrastice rákosovitá (vlhké půdní prostředí). Významná energetická trvalka křídlatka s výnosem až přes 20t/ha a spalným teplem až 19MJ/kg má ovšem v Česku pověst především jako špatně vymýtitelný plevel, a proto s ní především z psychologických důvodů nekalkulujeme.

Hvězdou trvalek v oblasti biomasy se v posledních letech zásluhou především Ing. Petříkové stal šťovík krmný, který byl experimentálně zvolen pro první fázi projektu pěstování biomasy. V roce 2002 bylo osázeno 5 ha v Třanovicích, v roce 2003 sklizeno kolem 35 t, které budou spáleny v topné sezóně 2003/2004. TOZOS vysadil v tomto roce 15 ha. Proto jsme úvahy o potenciálu pěstované biomasy v trvalých rostlinách v mikroregionu provedli na parametrech této až patnáctileté trvalky.

Hlavní výhody rozvíjení této pěstované biomasy: